AD SOYAD

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Köyler

 

Gacık: İlçeye uzaklığı 7 km. olan köyü, Kütahya ve Karadeniz yöresinden gelen Türkler ile 1983 yılı Muhacirleri oluşturmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre Köy nüfusu 2.082’dir. 1997 yılı nüfus sayımında 2.358 olan Köy nüfusu, son üç yılda %-11.70 (-276 kişi) oranında azalmıştır. Halkın %99 u Okur-yazardır. Yeni yapılan modern bir ilköğretim okulu mevcuttur.

Köy halkı, geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Köyde içme suyu, telefon ve elektrik mevcuttur. Köy içinde bir Kuran kursu, bir cami bulunmaktadır. Ayrıca, 500 Evler Mevki olarak anılan bölgede, göçmen konutlar da deprem nedeniyle hasar görmüştür ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Köyde, sağlık ocağı inşaatı tamamlanmak üzeredir.

Laledere: İlçeye uzaklığı l2 km. olan köyü, kökenini Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan gelen Türkler oluşturmaktadır. Köyün 2000 yılı nüfus sayımlarına göre nüfusu 363 olarak tespit edilmiştir. 1997 yılı sayımlarına göre 400 olan köyün nüfusu son üç yılda %-9.25 (-37 kişi) oranında azalma göstermiştir. Köyde elektrik, su ve telefon mevcuttur. Köyde kadrolu imamı bulunan bir camii vardır. Köy halkı geçimini, önemli ölçüde çiçekçilikten ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Köyün, heyelan nedeniyle sürekli bozulan yolunun onarımı gerekmektedir.

Dereköy: İlçeye uzaklığı 15 km. köyün kökenini  Kurtuluş Savaşı sonrasında buraya yerleştirilen, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen Türkler oluşturmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre köy nüfusu 360 olarak tespit edilmiştir. 1997 yılı nüfus sayımında 373 olan köy nüfusu,son üç yıl içinde %-3 3.49 (13kişi) oranında azalma göstermiştir. Köyde eğitim taşımalı sistemle gerçekleştirilmektedir. Köy halkı geçimini meyvecilik yaparak sağlamaktadır. Kadrolu imamı olan bir camisi bulunmaktadır. Köyde elektrik, su ve telefon mevcuttur.

Kılıç: İlçeye uzaklığı 15 km. olan köyün kökenini Karadeniz’den gelen Türkler ve eski göçmenler oluşturmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre köy nüfusu 969 olarak tespit edilmiştir. 1997 yılı nüfus sayımlarında 992 olan köy nüfusu, son üç yıl içinde %-2.32 (-23 kişi) oranında azalmıştır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyde, elektrik, su ve telefon mevcuttur. Ayrıca, 7 personel ile hizmet veren bir sağlık ocağı bulunmaktadır.

Kabaklı: İlçeye uzaklığı 13 km. olan Kabaklı’ da yaşayan insanların kökeni Bulgaristan göçmenlerinden oluşmaktadır. köyün 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 188 olarak tespit edilmiştir. 1997 yılı nüfus sayımlarında 182 olan köy nüfusu, son üç yıl içinde %3.30 (6 kişi) oranında artmıştır, Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır, Eğitim taşımalı sistemle gerçekleştirilmektedir. Köyde elektrik, su ve telefon mevcuttur. Köyün çok eski tarihi olan camisi olup kadrolu bir imam görev yapmaktadır.

Deniz��alı: İlçeye uzaklığı 15 km. olan köyün kökenini göçmenler oluşturmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre köyün nüfusu 716 olarak tespit edilmiştir. 1997 nüfus sayımında 842 olan köy nüfusu, üç yıl içinde %-14.96 (126 kişi) oranında azalma göstermiştir. Köy halkı geçimini hayvancılık ve kısmen de tarımla sağlamaktadır. Köy nüfusunun büyük bir kısmı, köy sınırlarında bulunan sanayi kuruluşlarında çalışmaktadır. Köyde 2 cami mevcuttur. Köy sınırlarında bulunan yazlık sitelerin büyük bir bölümü deprem felaketi nedeniyle yıkılmıştır.

İlyasköy:  İlçeye uzaklığı 20 km. olan köy Kurtuluş Savaşı’nda yerleştirilen göçmenlerden oluşmaktadır. 2000 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 582 olarak tespit edilmiştir. 1997 yılı nüfus sayımında 540 olan köy nüfusu, üç yıl içinde %7.78 (42 kişi) oranında artış göstermiştir. Köy halkı geçimini seracılık ve hayvancılık ile sağlamaktadır.

Köyde, kadrolu imamı bulunan bir cami mevcuttur. Ayrıca, 5 personeli bulunan bir sağlık ocağı vardır. Sağlık ocağında, 2001 yılı ilk altı aylık dönemde 388 kişi muayene edilmiştir. Köyde, elektrik, su ve telefon mevcuttur.

Çukurköy: İlçeye uzaklığı 21 km. olan köyün kökenini Bulgaristan göçmenleri oluşturmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre köyün nüfusu  931 olarak tespit edilmiştir. 1997 yılı nüfus sayımında 828 olan köy nüfusu, son üç yıl içinde %12.44 (103 kişi) oranında artış göstermiştir. Halkın bir kısmı geçimini, tarım ve hayvancılık ile, bir kısmı da sanayi kuruluşlarında çalışarak sağlamaktadır. Köyde taşımalı sistemle ilköğretim okulu bulunmaktadır. Ayrıca, kadrolu imamı bulunan iki cami vardır. Köyün elektrik, su ve telefon hizmetleri mevcuttur.

Burhaniye: İlçeye uzaklığı 22 km. olan köyün kökenini Rize’den göç edenler oluşturmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre köyün nüfusu 196 olarak tespit edilmiştir. 1997 yılı nüfus sayımında 222 olan köy nüfusu, son üç yıl içinde %-11.71 (26 kişi) oranında azalma göstermiştir. Köyde eğitim taşımalı sistemle gerçekleştirilmektedir. Köy halkı geçimini hayvancılık ve ormancılıkla sağlamaktadır. Köyde, elektrik, su ve telefon mevcuttur. Ayrıca, kadrolu imamı olan bir cami bulunmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Sizin belediye binası açık adresi, No:1-2 İlçe / İl

Telefon : 0.123 456 78 90 – 0.123 456 78 91 68 
Faks     : 0.123 456 78 92